پروژه ها

شرکت محترم کشت و صنعت ملارد

تامین سیستم های هواساز سالن های پرورش قارچ خوراکی، تامین قطعات، پروانه ها و فن های اگزاست و تخلیه، تعبیه سیستم های فیلتراسیون صنعتیبازگشت