پروژه ها

شرکت محترم کاسپین کوهدشت

تجهیز کارخانه به چیلر 140تن، فن های فشار قوی800، فن های اگزاست و سانتریفیوژ سایز 900-800، سیستم های مه پاش و کیت رطوبت ساز، یونیت هیتر ها و کویل های تبادل حرارت، دیگ بخار و بلوئرهای سایز 1000 و روتز بلوئر، انواع پروانه های صنعتی، کولر های صنعتی 24000، برج خنک کن 160 تنبازگشت